Gospodarka mieszkaniowa w 2015 r.

Na stronach Głównego Urzędu Statystycznego została zamieszczona publikacja „Gospodarka mieszkaniowa w 2015 r.”. Zawarte w niej informacje dotyczą ogólnego stanu zasobów mieszkaniowych i podstawowych wskaźników w zakresie warunków mieszkaniowych ludności.
Więcej informacji