Małe firmy budowlane chcą kupować na raty narzędzia i maszyny

Narzędzia i maszyny są najczęściej wskazywanymi produktami, które firmy z sektora MŚP chciałyby kupować na raty – wynika z badania NFG. Deklaruje tak co druga mikro i mała firma oraz aż 83 proc. przedsiębiorstw z branży budowlanej. Dla połowy badanych największe znaczenie w usłudze ratalnej ma przejrzysta kalkulacja kosztów, możliwość ich zaliczenia w koszty firmy oraz możliwość odliczenia w koszty wartości zakupów.

Ponad połowa respondentów biorących udział w badaniu NFG „Finansowanie zakupów firmowych” (52,6 proc.) wskazała, że najchętniej kupowałaby na raty narzędzia i maszyny do firmy. Kolejne są surowce i półprodukty oraz środki transportu (po 39 proc.). Preferencje dotyczące zakupów ratalnych są różne w zależności od branży danego przedsiębiorstwa.

Drożyzna i pesymizm w branży budowlanej

W czerwcu bieżącego roku, kolejny miesiąc z rzędu, wzrosły ceny materiałów, narzędzi oraz maszyn budowlanych. Według analityków Grupy PSB, podwyżka wyniosła średnio o 21-23 procent względem czerwca 2021 roku. Problemem są zarówno rosnące ceny stali i innych komponentów, jak również dostępność podzespołów koniecznych do produkcji. Dziś na zakup maszyn i narzędzi do firmy trzeba przeznaczyć więcej pieniędzy niż jeszcze rok, dwa lata temu. Dlatego przedsiębiorcy szukają rozwiązań, które pomogłyby im rozłożyć ten niezwykle kosztowny wydatek na raty – tłumaczy Emanuel Nowak, ekspert NFG.

Drożejące maszyny i narzędzia w połączeniu z coraz wyższymi cenami materiałów i usług budowlanych w żaden sposób nie przyczynią się do poprawy ogólnej kondycji finansowej sektora, który już dziś mierzy się z 1,5-miliardowym zadłużeniem.

Średni dług jednej zadłużonej firmy budowlanej to 31,1 tysięcy złotych, a takich firm jest w Krajowym Rejestrze Długów 47 691. Blisko 70 procent z nich to jednoosobowe działalności gospodarcze, co oznacza, że im mniejsze przedsiębiorstwo, tym ma większe problemy z płynnością finansową – zauważa Adam Łącki, prezes Zarządu Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej.

Branża budowlana jest też jedną z najbardziej pesymistycznych. Jak podaje GUS, pogorszenie koniunktury w budownictwie sygnalizuje już 23,8 proc. przedsiębiorstw. Negatywny wpływ na działalność w budownictwie ma wiele czynników. To m.in. wzrost opóźnień płatności za wykonane roboty budowlano-montażowe, ale też negatywne skutki wojny za naszą wschodnią granicą. W czerwcowym badaniu koniunktury wskazano, że najbardziej znaczące pogorszenie sytuacji wystąpiło w przypadku podmiotów budowlanych zatrudniających do 9 osób (wzrost wskazań o 10,6 p.proc.).

Raty kontra leasing

Analizując potrzeby zakupowe przedsiębiorstw przez pryzmat branż, widać, że zakupem na raty maszyn i narzędzi, oprócz budownictwa, najbardziej zainteresowany jest również przemysł, choć w mniejszym stopniu niż branża budowlana (66,7 proc.). Przedsiębiorstwa transportowe chciałyby nabywać w ten sposób przede wszystkim środki transportu, smartfony czy oprogramowanie (po 57,1 proc. wskazań), zaś firmy usługowe i handlowe – laptopy (pow. 40 proc.).

Najmniej chętnych jest do zakupu na raty różnego rodzaju patentów prawnych, koncesji (14 proc.), a także usług reklamowych, doradczych i fotograficznych (16 proc.). Te pierwsze w 18 proc. interesowałby firmy usługowe, a drugie – w 28,6 proc. firmy transportowe.

 BudownictwoTransportUsługiHandelPrzemysł
Środki transportu37,9%57,1%37,0%42,1%55,6%
Laptopy i komputery6,9%28,6%40,7%42,1%22,2%
Oprogramowanie i licencje6,9%57,1%35,2%36,8%22,2%
Narzędzia i maszyny82,8%42,9%38,9%36,8%66,7%
Sprzęt biurowy i wyposażenie biura6,9%14,3%31,5%21,1%22,2%
Smartfony,0%57,1%31,5%15,8%,0%
Surowce, półprodukty i produkty51,7%,0%33,3%42,1%44,4%
Kursy i szkolenia10,3%42,9%22,2%10,5%22,2%
Wartości materialne i prawne (np. patenty, koncesje, know-how)6,9%,0%18,5%10,5%11,1%
Usługi reklamowe, doradcze, fotograficzne3,4%28,6%22,2%5,3%11,1%
Inne,0%,0%,0%5,3%,0%
Żadne,0%,0%1,9%5,3%,0%

Przedsiębiorcy chcieliby rozkładać na raty kluczowe dla swojej działalności zakupy. Do tej pory posiłkowali się głównie leasingiem. W 2021 roku przy pomocy leasingu najczęściej finansowali auta osobowe (45 procent), maszyny i inne urządzenia (28 procent), a także pojazdy ciężarowe (22 procent). Pozostałe kategorie to sprzęt IT czy inne środki transportu. Usługa ratalna ma tę przewagę nad leasingiem, że tutaj od razu po zakupie nabywca staje się jego właścicielem, unikając tym samym skomplikowanej procedury wykupu. W naszym badaniu ta cecha jest najbardziej istotna dla przedsiębiorców z branży przemysłowej (55,6 procent). Ponadto w ramach leasingu można finansować tylko tradycyjne środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. Zatowarowania, półproduktów czy usług już nie. Można to natomiast sfinansować za pomocą usługi ratalnej – wyjaśnia Emanuel Nowak, ekspert NFG.

Co jest ważne w MŚP

Najważniejszym elementem usługi ratalnej dla firm z sektora MŚP jest jednak przejrzysta kalkulacja kosztów. Tę cechę docenia 100 proc. małych firm i 97 proc. mikrofirm. Dla przedsiębiorców ważne są też: możliwość odliczania w koszty oraz VAT-u od zakupionego towaru lub usługi oraz kosztów finansowania i szybkość decyzji dotyczących uzyskania finansowania. Na kolejnych miejscach liczy się dostęp do środków pieniężnych w 100 proc. online bez dodatkowych formalności oraz możliwość sfinansowania dowolnych produktów lub usług.

O badaniu:Ogólnopolskie badanie „Finansowanie zakupów firmowych” zostało przeprowadzone w I kwartale 2022 r. przez IMAS International na zlecenie firmy faktoringowej NFG na celowej próbie mikro oraz małych firm, techniką mieszaną CAWI oraz CATI.W sumie zrealizowano 501 wywiadów.

Branża budowlana w Polsce

Branża budowlana w Polsce to wciąż jeszcze nie wyeksploatowany fragment rynku. Buduje się u nas dużo, a koszty są stosunkowo niższe niż jeszcze kilka lat temu. Inżynierzy budownictwa z reguły nie są ludźmi bez pracy, a inwestycje w naszym kraju napędzają szybki rozwój branży. Zarówno budownictwo przemysłowe, drogowe jak i to w skali mikro generuje miejsca pracy i sprawia że kierunki studiów z nim związane stają się coraz bardziej popularne.

Prawie połowa budynków mieszkalnych w Polsce to te z okresu PRL. Dodatkową grupę stanowią budynki postawione jeszcze w okresie II RP i wcześniej. Pozostała część to budownictwo współczesne.

W Polsce na przestrzeni ostatnich lat rozwój branży budowlanej przypomina sinusoidę, okresy spadku przeplatają się z okresami wzrostu liczby wznoszonych budynków.

Budownictwo przemysłowe w Polsce przechodziło słabszy okres szczególnie na początku obecnej dekady i u schyłku poprzedniej. Podobnie przedstawiała się sprawa z budownictwem indywidualnym. Jednak obecnie ten specyficzny sektor budownictwa jakim jest budownictwo przemysłowe notuje z roku na rok widoczną poprawę.

Łączna wartość inwestycji w budownictwie przemysłowym stale rośnie. Budownictwo przemysłowe obejmuje swym zakresem inwestycje związane z energetyka, budowę rurociągów, magazynów i innych budynków przemysłowych oraz fabryk. W ostatnich latach budownictwo przemysłowe odnotowało zarówno wzrost popytu, jak i wzrost podaży. Inwestorzy mają możliwość wyboru wykonawców spośród wielu wyspecjalizowanych przedsiębiorstw.

Dość niedomagający polski system fiskalny sprawia, że duża część inwestorów z branży budownictwa przemysłowego ucieka za granicę. Zjawisko jest powszechne i jeśli rząd krajowy nie będzie potrafił zatrzymać polskich inwestorów, kapitał będzie stale odpływał.

O przyszłości branży budowlanej mówi się jednym głosem: „nadejdzie spowolnienie.” Trudno określić, kiedy i na jaką skalę. Niektórzy już odczuwają pierwsze symptomy spowolnienia. Jednak to nieuniknione zahamowanie nie jest obarczone dużym niepokojem: „kryzys ma szansę wywrócić wszystko do góry nogami, a później może w końcu będzie dobrze.” Oceny bieżącej sytuacji na rynku budowlanym różnią się choćby z punktu widzenia realizacji inwestycji publicznych i prywatnych. Liderzy branży budowlanej najwyższe noty dla kondycji rynku wystawiają budownictwu infrastrukturalnemu, mieszkaniowemu oraz przemysłowemu.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*