Kategorie geotechniczne – na czym polegają?

Kategorie geotechniczne

Przy budowie domu należy dopełnić szeregu formalności. Jedną z nich jest określenie kategorii geotechnicznej budynku – dzięki temu wiadomo, jakie badania gruntu warto przeprowadzić przed rozpoczęciem budowy oraz jaka dokumentacja będzie potrzebna. Określenia kategorii dokonuje zawsze projekt domu. Jakie są obecnie kategorie geotechniczne w Polsce?

Jakie są kategorie geotechniczne w Polsce?

Aktualne wytyczne dotyczące kategorii geotechnicznych można znaleźć w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posiadania obiektów budowlanych. Obecnie wyróżnia się trzy kategorie geotechniczne. Do jakiej można przyporządkować dom (np. w Bełchatowie), a do jakiej – nowe mieszkania w Olkuszu?

Pierwsza kategoria geotechniczna obejmuje niewielkie obiekty budowlane – czyli przede wszystkim jedno- i dwukondygnacyjne budynki mieszkalne i gospodarcze. Do pierwszej kategorii zalicza się wszystkie budynki o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, które są w dodatku posadawiane w prostych warunkach gruntowych oraz spełniają dodatkowe warunki, dotyczące m.in. tego, z czego zbudowane jest podłożone i gdzie znajduje się zwierciadło wody gruntowej.

Ze względu na swoją charakterystykę do pierwszej kategorii geotechnicznej zalicza się większość domów jednorodzinnych w Polsce – chodzi zarówno o te parterowe, jak i piętrowe czy z poddaszem użytkowym. Nie ma też znaczenia czy dom ma piwnicę, czy też nie. Należy jednak pamiętać, że nieco inaczej sytuacja wygląda w przypadku budynków, które mają być położone na lub przy skarpie. Dla nich konieczne jest wykonanie analizy statyczności skarpy.

Warto też pamiętać, że zdarza się – chociaż raczej rzadko – że obiekty, mimo statycznie wyznaczalnego schematu obliczeniowego, jednak nie kwalifikują się do pierwszej kategorii – właśnie ze względu na rozmiar.

Druga i trzecia kategoria geotechniczna: kryteria

Druga kategoria geotechniczna – jak łatwo można się domyślić – obejmuje budynki nieco większe gabarytowo. Dodatkowo obiekty nie muszą być w tym przypadku posadawiane wyłącznie na gruntach prostych – mogą być to również grunty złożone. Do obiektów, które obejmuje druga kategoria geotechniczna, można zaliczyć m.in. fundamenty bezpośrednie lub głębokie, wykopy, nasypy, budowle ziemne czy np. przyczółki, filary mostowe lub nabrzeża. Przy drugiej kategorii, jeśli obiekt ma być stawiany w prostych warunkach gruntowych, konieczne jest wykonanie projektu geotechnicznego i dokumentacji badań podłoża gruntowego.

Trzecia kategoria geotechniczna obejmuje już obiekty budowlane posadawiane w skomplikowanych warunkach gruntowych. Dodatkowo należą do nich m.in. obiekty budowane w ramach inwestycji, które mogą mieć znaczący wpływ na środowisko, budynki wysokościowe projektowane w istniejącej zabudowie miejskiej czy też budynki bardzo wysokie – w przypadku których głębokość posadawiania bezpośredniego przekracza pięć metrów lub gdy taki budynek zawiera więcej niż jedną kondygnację zagłębioną w gruncie. Przy obiekcie zaklasyfikowanym do trzeciej kategorii konieczne jest sporządzenie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.

Można zatem podsumować, że każda kategoria geotechniczna wymaga określonej dokumentacji i spełnienia pewnych dodatkowych warunków. Dopełnienie odpowiednich formalności jest natomiast konieczne, by postawić budynek bezpiecznie i bez żadnych przeszkód. 

Branża budowlana w Polsce

Branża budowlana w Polsce to wciąż jeszcze nie wyeksploatowany fragment rynku. Buduje się u nas dużo, a koszty są stosunkowo niższe niż jeszcze kilka lat temu. Inżynierzy budownictwa z reguły nie są ludźmi bez pracy, a inwestycje w naszym kraju napędzają szybki rozwój branży. Zarówno budownictwo przemysłowe, drogowe jak i to w skali mikro generuje miejsca pracy i sprawia że kierunki studiów z nim związane stają się coraz bardziej popularne.

Prawie połowa budynków mieszkalnych w Polsce to te z okresu PRL. Dodatkową grupę stanowią budynki postawione jeszcze w okresie II RP i wcześniej. Pozostała część to budownictwo współczesne.

W Polsce na przestrzeni ostatnich lat rozwój branży budowlanej przypomina sinusoidę, okresy spadku przeplatają się z okresami wzrostu liczby wznoszonych budynków.

Budownictwo przemysłowe w Polsce przechodziło słabszy okres szczególnie na początku obecnej dekady i u schyłku poprzedniej. Podobnie przedstawiała się sprawa z budownictwem indywidualnym. Jednak obecnie ten specyficzny sektor budownictwa jakim jest budownictwo przemysłowe notuje z roku na rok widoczną poprawę.

Łączna wartość inwestycji w budownictwie przemysłowym stale rośnie. Budownictwo przemysłowe obejmuje swym zakresem inwestycje związane z energetyka, budowę rurociągów, magazynów i innych budynków przemysłowych oraz fabryk. W ostatnich latach budownictwo przemysłowe odnotowało zarówno wzrost popytu, jak i wzrost podaży. Inwestorzy mają możliwość wyboru wykonawców spośród wielu wyspecjalizowanych przedsiębiorstw.

Dość niedomagający polski system fiskalny sprawia, że duża część inwestorów z branży budownictwa przemysłowego ucieka za granicę. Zjawisko jest powszechne i jeśli rząd krajowy nie będzie potrafił zatrzymać polskich inwestorów, kapitał będzie stale odpływał.

O przyszłości branży budowlanej mówi się jednym głosem: „nadejdzie spowolnienie.” Trudno określić, kiedy i na jaką skalę. Niektórzy już odczuwają pierwsze symptomy spowolnienia. Jednak to nieuniknione zahamowanie nie jest obarczone dużym niepokojem: „kryzys ma szansę wywrócić wszystko do góry nogami, a później może w końcu będzie dobrze.” Oceny bieżącej sytuacji na rynku budowlanym różnią się choćby z punktu widzenia realizacji inwestycji publicznych i prywatnych. Liderzy branży budowlanej najwyższe noty dla kondycji rynku wystawiają budownictwu infrastrukturalnemu, mieszkaniowemu oraz przemysłowemu.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*