Kategorie geotechniczne – na czym polegają?

Kategorie geotechniczne

Przy budowie domu należy dopełnić szeregu formalności. Jedną z nich jest określenie kategorii geotechnicznej budynku – dzięki temu wiadomo, jakie badania gruntu warto przeprowadzić przed rozpoczęciem budowy oraz jaka dokumentacja będzie potrzebna. Określenia kategorii dokonuje zawsze projekt domu. Jakie są obecnie kategorie geotechniczne w Polsce?

Jakie są kategorie geotechniczne w Polsce?

Aktualne wytyczne dotyczące kategorii geotechnicznych można znaleźć w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posiadania obiektów budowlanych. Obecnie wyróżnia się trzy kategorie geotechniczne. Do jakiej można przyporządkować dom (np. w Bełchatowie), a do jakiej – nowe mieszkania w Olkuszu?

Pierwsza kategoria geotechniczna obejmuje niewielkie obiekty budowlane – czyli przede wszystkim jedno- i dwukondygnacyjne budynki mieszkalne i gospodarcze. Do pierwszej kategorii zalicza się wszystkie budynki o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, które są w dodatku posadawiane w prostych warunkach gruntowych oraz spełniają dodatkowe warunki, dotyczące m.in. tego, z czego zbudowane jest podłożone i gdzie znajduje się zwierciadło wody gruntowej.

Ze względu na swoją charakterystykę do pierwszej kategorii geotechnicznej zalicza się większość domów jednorodzinnych w Polsce – chodzi zarówno o te parterowe, jak i piętrowe czy z poddaszem użytkowym. Nie ma też znaczenia czy dom ma piwnicę, czy też nie. Należy jednak pamiętać, że nieco inaczej sytuacja wygląda w przypadku budynków, które mają być położone na lub przy skarpie. Dla nich konieczne jest wykonanie analizy statyczności skarpy.

Warto też pamiętać, że zdarza się – chociaż raczej rzadko – że obiekty, mimo statycznie wyznaczalnego schematu obliczeniowego, jednak nie kwalifikują się do pierwszej kategorii – właśnie ze względu na rozmiar.

Druga i trzecia kategoria geotechniczna: kryteria

Druga kategoria geotechniczna – jak łatwo można się domyślić – obejmuje budynki nieco większe gabarytowo. Dodatkowo obiekty nie muszą być w tym przypadku posadawiane wyłącznie na gruntach prostych – mogą być to również grunty złożone. Do obiektów, które obejmuje druga kategoria geotechniczna, można zaliczyć m.in. fundamenty bezpośrednie lub głębokie, wykopy, nasypy, budowle ziemne czy np. przyczółki, filary mostowe lub nabrzeża. Przy drugiej kategorii, jeśli obiekt ma być stawiany w prostych warunkach gruntowych, konieczne jest wykonanie projektu geotechnicznego i dokumentacji badań podłoża gruntowego.

Trzecia kategoria geotechniczna obejmuje już obiekty budowlane posadawiane w skomplikowanych warunkach gruntowych. Dodatkowo należą do nich m.in. obiekty budowane w ramach inwestycji, które mogą mieć znaczący wpływ na środowisko, budynki wysokościowe projektowane w istniejącej zabudowie miejskiej czy też budynki bardzo wysokie – w przypadku których głębokość posadawiania bezpośredniego przekracza pięć metrów lub gdy taki budynek zawiera więcej niż jedną kondygnację zagłębioną w gruncie. Przy obiekcie zaklasyfikowanym do trzeciej kategorii konieczne jest sporządzenie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.

Można zatem podsumować, że każda kategoria geotechniczna wymaga określonej dokumentacji i spełnienia pewnych dodatkowych warunków. Dopełnienie odpowiednich formalności jest natomiast konieczne, by postawić budynek bezpiecznie i bez żadnych przeszkód. 

Leave a comment

Your email address will not be published.


*