Układanie kostki brukowej – jak to robić zgodnie ze sztuką?

Współpraca z doświadczoną firmą brukarską może przynieść nam bardzo dużo korzyści, wśród których zdecydowanie należy wymienić cieszenie się pięknym otoczeniem domu, ścieżkami ogrodowymi, miejscem pod altanę, podjazdem. Układanie kostki brukowej lub innych materiałów betonowych, wymaga nie tylko zastosowania dobrego materiału, ale przede wszystkim odpowiedniego przygotowania podłoża.

Jak powinno wyglądać prawidłowe układanie kostki brukowej?

Kostka brukowa to bardzo popularnym materiałem, który bardzo chętnie stosowany jest do aranżacji podjazdów, ścieżek ogrodowych i komunikacyjnych, tarasów na gruncie, jak również miejsc pod altany czy baseny ogrodowe.

Aby osiągnąć dobry efekt, warto oczywiście wybrać kostkę o odpowiedniej grubości i jakości, odporności na pękanie, jak również niekorzystne warunki. Układanie kostki brukowej wymaga jednak przede wszystkim pracy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Trzeba pamiętać o takich czynnościach, jak:

– odpowiednie przygotowanie gruntu,
– wymianę podłoża, jeżeli to konieczne,
– wyprofilowanie gruntu, wykonanie spadków, odwodnienia,
– skuteczne odprowadzenie wody od budynku,
– utwardzenie gruntu,
– montaż oświetlenia lub innych instalacji.

Dopiero na tak przygotowane podłoże, możliwe jest układanie kostki.

Dlaczego prace ziemne są ważne przy układaniu kostki brukowej?

Przede wszystkim musimy sobie uświadomić fakt, że kostka brukowa ma swój ciężar, a także układana jest w miejscach, które są narażone na zmienne warunki, lato, zimę, zmianę temperatury, silne opady deszczu.

Innymi słowy – grunt pracuje, dlatego jego odpowiednie wyprofilowanie, zagęszczenie, utwardzenie:

– zapewnia skuteczne i prawidłowe odprowadzenie wody od budynku,
– zapobiega zbieraniu się wody,
– ogranicza możliwość zapadania się kostki,
– ogranicza możliwość pękania kostki i innych materiałów.

Odpowiednio przygotowując grunt, bez problemu ułożymy kostkę brukową oraz inne produkty betonowe, nie będziemy się przejmować tym, że za kilka lat nie będzie zachowany oryginalny wygląd. Dobrze wykonane prace ziemne są gwarancją prawidłowego zachowania się kostki.

Więcej informacji

Branża budowlana w Polsce

Branża budowlana w Polsce to wciąż jeszcze nie wyeksploatowany fragment rynku. Buduje się u nas dużo, a koszty są stosunkowo niższe niż jeszcze kilka lat temu. Inżynierzy budownictwa z reguły nie są ludźmi bez pracy, a inwestycje w naszym kraju napędzają szybki rozwój branży. Zarówno budownictwo przemysłowe, drogowe jak i to w skali mikro generuje miejsca pracy i sprawia że kierunki studiów z nim związane stają się coraz bardziej popularne.

Prawie połowa budynków mieszkalnych w Polsce to te z okresu PRL. Dodatkową grupę stanowią budynki postawione jeszcze w okresie II RP i wcześniej. Pozostała część to budownictwo współczesne.

W Polsce na przestrzeni ostatnich lat rozwój branży budowlanej przypomina sinusoidę, okresy spadku przeplatają się z okresami wzrostu liczby wznoszonych budynków.

Budownictwo przemysłowe w Polsce przechodziło słabszy okres szczególnie na początku obecnej dekady i u schyłku poprzedniej. Podobnie przedstawiała się sprawa z budownictwem indywidualnym. Jednak obecnie ten specyficzny sektor budownictwa jakim jest budownictwo przemysłowe notuje z roku na rok widoczną poprawę.

Łączna wartość inwestycji w budownictwie przemysłowym stale rośnie. Budownictwo przemysłowe obejmuje swym zakresem inwestycje związane z energetyka, budowę rurociągów, magazynów i innych budynków przemysłowych oraz fabryk. W ostatnich latach budownictwo przemysłowe odnotowało zarówno wzrost popytu, jak i wzrost podaży. Inwestorzy mają możliwość wyboru wykonawców spośród wielu wyspecjalizowanych przedsiębiorstw.

Dość niedomagający polski system fiskalny sprawia, że duża część inwestorów z branży budownictwa przemysłowego ucieka za granicę. Zjawisko jest powszechne i jeśli rząd krajowy nie będzie potrafił zatrzymać polskich inwestorów, kapitał będzie stale odpływał.

O przyszłości branży budowlanej mówi się jednym głosem: „nadejdzie spowolnienie.” Trudno określić, kiedy i na jaką skalę. Niektórzy już odczuwają pierwsze symptomy spowolnienia. Jednak to nieuniknione zahamowanie nie jest obarczone dużym niepokojem: „kryzys ma szansę wywrócić wszystko do góry nogami, a później może w końcu będzie dobrze.” Oceny bieżącej sytuacji na rynku budowlanym różnią się choćby z punktu widzenia realizacji inwestycji publicznych i prywatnych. Liderzy branży budowlanej najwyższe noty dla kondycji rynku wystawiają budownictwu infrastrukturalnemu, mieszkaniowemu oraz przemysłowemu.