Prawo budowlane – ujednolicony przez GUNB tekst ustawy

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego przygotował ujednolicony tekst ustawy – Prawo budowlane, uwzględniający zmiany wprowadzone od 1 stycznia 2017 r. ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców.
Więcej informacji