Izolacje w przemyśle: rodzaje i korzyści ze stosowania izolacji przemysłowych

Właściwie dobrane izolacje przemysłowe niosą ze sobą wiele korzyści. Jakie produkty zaliczają się do tej kategorii? Jaką pełnią one funkcję? Dlaczego warto je montować?

Czym są izolacje przemysłowe?

Izolacja to rodzaj konstrukcji albo materiału, którego zadaniem jest izolowanie, odpowiednie zabezpieczenie określonych przestrzeni przed oddziaływaniem z zewnątrz.

Do kategorii izolacji zaliczane są także izolacje przemysłowe, które używane są w zakładach przemysłowych w celu zabezpieczenia urządzeń, maszyn, instalacji, a nawet całych budynków.

Rodzaje izolacji stosowanych w przemyśle:

  • izolacje elektryczne – chronią przed przepływem ładunków elektrycznych
  • hydroizolacje – zabezpieczają przed oddziaływaniem wilgoci, wody oraz pary wodnej
  • izolacje termiczne, czyli termoizolacje – ich zadaniem jest ochrona przed wymianą ciepła, na przykład nadmiernym nagrzewaniem albo wyziębianiem
  • izolacje akustyczne – pochłaniają nadmiar dźwięków
  • izolacje przeciwdrganiowe – zabezpieczają przed niekorzystnymi drganiami
  • izolacje przeciwwiatrowe – służą do ochrony przed niekorzystnym działaniem wiatru
  • izolacje chemiczne – zabezpieczają przed niekorzystnym działaniem czynników chemicznych, które tworzą środowiska agresywne

 

Zatem izolacje przemysłowe – http://izotechservice.pl to szeroka gama różnych rozwiązań, których celem jest zapewnienie właściwego zabezpieczenia przed czynnikami, które mogą być niekorzystne dla procesów przemysłowych.

Dlaczego warto inwestować w izolacje przemysłowe?

Izolacje w przemyśle mają wiele korzyści, co powoduje, że obecnie są one używane bardzo często jako sposób na poprawę efektywności prowadzonych procesów, zabezpieczenie urządzeń, maszyn i instalacji, a przez to również niosą one ze sobą szereg innych korzyści.

Stosowanie izolacji przemysłowych pozwala firmom na zredukowanie kosztów związanych z prowadzonymi procesami. Widać to w szczególności w przypadku izolacji termicznych, które mogą zredukować zmiany temperatury, co w efekcie prowadzi do uzyskania lepszych parametrów termicznych w ramach prowadzonych czynności czy dla całych budynków. Niższe straty pierwotnej temperatury niosą ze sobą znaczną oszczędność.

Z kolei izolacje przemysłowe przeciw drganiom, czynnikom chemicznym czy izolacje elektryczne zapewniają wyższy poziom bezpieczeństwa prowadzonych procesów oraz chronią przestrzenie, maszyny czy urządzenia przed szybszym uszkodzeniem na skutek niekorzystnych czynników.

Zatem izolacje przemysłowe to przyszłościowa inwestycja dla każdej firmy, która jest skoncentrowana na oszczędnościach, bezpieczeństwie i efektywności prac.

Więcej informacji

Branża budowlana w Polsce

Branża budowlana w Polsce to wciąż jeszcze nie wyeksploatowany fragment rynku. Buduje się u nas dużo, a koszty są stosunkowo niższe niż jeszcze kilka lat temu. Inżynierzy budownictwa z reguły nie są ludźmi bez pracy, a inwestycje w naszym kraju napędzają szybki rozwój branży. Zarówno budownictwo przemysłowe, drogowe jak i to w skali mikro generuje miejsca pracy i sprawia że kierunki studiów z nim związane stają się coraz bardziej popularne.

Prawie połowa budynków mieszkalnych w Polsce to te z okresu PRL. Dodatkową grupę stanowią budynki postawione jeszcze w okresie II RP i wcześniej. Pozostała część to budownictwo współczesne.

W Polsce na przestrzeni ostatnich lat rozwój branży budowlanej przypomina sinusoidę, okresy spadku przeplatają się z okresami wzrostu liczby wznoszonych budynków.

Budownictwo przemysłowe w Polsce przechodziło słabszy okres szczególnie na początku obecnej dekady i u schyłku poprzedniej. Podobnie przedstawiała się sprawa z budownictwem indywidualnym. Jednak obecnie ten specyficzny sektor budownictwa jakim jest budownictwo przemysłowe notuje z roku na rok widoczną poprawę.

Łączna wartość inwestycji w budownictwie przemysłowym stale rośnie. Budownictwo przemysłowe obejmuje swym zakresem inwestycje związane z energetyka, budowę rurociągów, magazynów i innych budynków przemysłowych oraz fabryk. W ostatnich latach budownictwo przemysłowe odnotowało zarówno wzrost popytu, jak i wzrost podaży. Inwestorzy mają możliwość wyboru wykonawców spośród wielu wyspecjalizowanych przedsiębiorstw.

Dość niedomagający polski system fiskalny sprawia, że duża część inwestorów z branży budownictwa przemysłowego ucieka za granicę. Zjawisko jest powszechne i jeśli rząd krajowy nie będzie potrafił zatrzymać polskich inwestorów, kapitał będzie stale odpływał.

O przyszłości branży budowlanej mówi się jednym głosem: „nadejdzie spowolnienie.” Trudno określić, kiedy i na jaką skalę. Niektórzy już odczuwają pierwsze symptomy spowolnienia. Jednak to nieuniknione zahamowanie nie jest obarczone dużym niepokojem: „kryzys ma szansę wywrócić wszystko do góry nogami, a później może w końcu będzie dobrze.” Oceny bieżącej sytuacji na rynku budowlanym różnią się choćby z punktu widzenia realizacji inwestycji publicznych i prywatnych. Liderzy branży budowlanej najwyższe noty dla kondycji rynku wystawiają budownictwu infrastrukturalnemu, mieszkaniowemu oraz przemysłowemu.