Jak często trzeba sprawdzać stan techniczny budynku?

Stan techniczny budynku musi pozwalać na jego bezpieczne użytkowanie. Dlatego regularnie należy przeprowadzać przegląd budowlano-instalacyjny budynku. Co się sprawdza? Kto może dokonać kontroli technicznej? Okazuje się, że właściciel budynku ma obowiązek zapewnienia jego bezpiecznego użytkowania w czasie takich zjawisk pogodowych jak wyładowania atmosferyczne, intensywne opady, silne wiatry, osuwiska, wstrząsy sejsmiczne, zjawiska lodowe, pożary, powodzie, które […]

Czytaj więcej

Na czym polegają obowiązkowe przeglądy budowlane?

Każdy właściciel nieruchomości, bądź też osoba zarządzająca, musi spełniać odpowiednie obowiązki związane z bezpieczeństwem budynków. Obowiązki te określa polskie prawo budowlane. W związku z obowiązującymi przepisami, osoba odpowiedzialna za budynek jest zobowiązana do tego, aby był on użytkowany wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem, a zarazem był bezpieczny, a jego stan techniczny był na odpowiednim poziomem. […]

Czytaj więcej

Okresowe przeglądy techniczne domu jednorodzinnego

Posiadanie własnego domu wiąże się nie tylko z komfortem, prestiżem i niezależnością, ale także z koniecznością wypełnienia szeregu obowiązków. O ile w przypadku wynajmowanych mieszkań większość tych powinności leży w gestii zarządcy lub właściciela budynku, o tyle w przypadku domu jednorodzinnego to sam właściciel musi zadbać o dokładne i terminowe wywiązywanie się z wszelkich zobowiązań. […]

Czytaj więcej

Zmiany w prawie budowlanym w 2017 r. – nowe wymagania dotyczące zmniejszenia zapotrzebowania na energię grzewczą budynków

Wraz z początkiem 2017 roku w życie wchodzą nowe przepisy dotyczące zmniejszenia zapotrzebowania na energię grzewczą budynków. Co należy wiedzieć i jakich reguł przestrzegać, aby sprostać nowym przepisom prawa budowlanego? Odpowiedź na te pytania znajduje się w poniższym artykule. Z jakich przepisów wynika zmiana w prawie budowlanym? W związku w tym, że Polska jest członkiem […]

Czytaj więcej