Okresowe przeglądy techniczne domu jednorodzinnego

Posiadanie własnego domu wiąże się nie tylko z komfortem, prestiżem i niezależnością, ale także z koniecznością wypełnienia szeregu obowiązków. O ile w przypadku wynajmowanych mieszkań większość tych powinności leży w gestii zarządcy lub właściciela budynku, o tyle w przypadku domu jednorodzinnego to sam właściciel musi zadbać o dokładne i terminowe wywiązywanie się z wszelkich zobowiązań. Jednym z nich są regulowane przez polskie prawo przeglądy techniczne. Mają one zagwarantować bezpieczne użytkowanie budynku jego mieszkańcom o każdej porze roku i w czasie każdych warunków pogodowych oraz chronić otaczające go środowisko przed ewentualnym skażeniem.

Stan techniczny budynku

Na stan techniczny budynku składa się dobry stan elewacji, dachu, przewodów kominowych, instalacji odgromowych, instalacji elektrycznej, centralnego ogrzewania, instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych. Zadbana elewacja to nie tylko wizytówka budynku, ale też istotny element wykończenia chroniący go przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi, uszkodzeniami mechanicznymi czy nawet działaniem różnych mikroorganizmów. Właściciel powinien okresowo dokonywać przeglądu elewacji pod kątem ewentualnych pęknięć i odpadających fragmentów tynku, które mogłyby stanowić zagrożenie dla przechodzących w pobliżu osób. Jeżeli elewacja ulegnie zabrudzeniu należy ją wymyć przy pomocy odpowiedniego detergentu i wody.

Istotnym elementem gwarantującym bezpieczne użytkowanie nieruchomości jest dach wraz z rynnami. Podczas kontroli powinny zostać sprawdzone obróbki kominowe i uszczelnienia silikonowe, połączenia z kominami, lukarniami, koszami oraz zlewniami dachowymi. Konieczne jest sprawdzenie drożności rynien i natychmiastowe naprawienie wszelkich wykrytych usterek i nieprawidłowości. Zimą właściciel domu jest zobligowany do usuwania z dachu śniegu, sopli lodowych i nawisów śnieżnych.

Każdy dom wyposażony jest w instalację grzewczą i kominową. Regularna kontrola tego systemu nie tylko gwarantuje ich sprawne, bezpieczne i efektywne użytkowanie, ale też wpływa na koszty bieżącej eksploatacji – pojawienie się usterki często skutkuje wzrostem zużycia energii. W tym punkcie nie należy też zapominać o kwestii ekologii – właściwie działająca instalacja grzewcza to minimalizacja emisji zanieczyszczeń do środowiska.

Częstotliwość przeglądów budowlanych domów jednorodzinnych

Mając na uwadze własne bezpieczeństwo należy dbać o terminowe i regularne dokonywanie przeglądów technicznych domu przez wykwalifikowane, posiadające do tego uprawnienia osoby:

1. Raz na trzy miesiące należy wyczyścić przewody dymowe i spalinowe w przypadku pieców opalanych paliwem stałym.

2. Raz na sześć miesięcy należy wyczyścić przewody dymowe i spalinowe w przypadku pieców opalanych paliwem spalinowym.

3. Raz do roku należy wyczyścić przewody wentylacyjne, skontrolować stan techniczny instalacji gazowej oraz przewodów kominowych.

4. Raz na dwa lata należy sprawdzić stan techniczny kotłów.

5. Raz na pięć lat należy sprawdzić stan techniczny i przydatność obiektu budowlanego, estetykę budynku i jego otoczenia, dokonać kontroli instalacji elektrycznej oraz sprawdzić stan techniczny i przydatność do użytku instalacji odgromowej.