Zmiany w prawie budowlanym w 2017 r. – nowe wymagania dotyczące zmniejszenia zapotrzebowania na energię grzewczą budynków

Wraz z początkiem 2017 roku w życie wchodzą nowe przepisy dotyczące zmniejszenia zapotrzebowania na energię grzewczą budynków. Co należy wiedzieć i jakich reguł przestrzegać, aby sprostać nowym przepisom prawa budowlanego? Odpowiedź na te pytania znajduje się w poniższym artykule.

Z jakich przepisów wynika zmiana w prawie budowlanym?

W związku w tym, że Polska jest członkiem Unii Europejskiej polskie prawo budowlane musi dostosować się do wielu dyrektyw europejskich. Jedna z nich (dyrektywa 2001/91/WE z dnia 16 grudnia 2002 roku) dotyczy zmniejszenia zapotrzebowania na energię grzewczą budynków i innych obiektów budowlanych. Z początkiem 2017 roku będziemy musieli dostosować się do kolejnych zaleceń wynikających z tej dyrektywy. Ostatecznie, przepisy polskie dostosowane zostaną do zaleceń Unii Europejskiej w 2021 roku. Do tego czasu możemy spodziewać się regularnie wprowadzanych zmian.

Czym jest współczynnik zużycia energii pierwotnej Ep?

Zapotrzebowanie energetyczne budynków obliczane jest za pomocą współczynnika zużycia energii pierwotnej  – Ep.  Sposób jego obliczania wynika z przepisów zawartych we wspomnianej wcześniej dyrektywie Unii Europejskiej. Jest to, wyjaśniając najprościej, roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię potrzebną do ogrzewania, wentylacji, podgrzania wody itd. w gospodarstwie domowym. Przepis dotyczy także budynków użyteczności publicznej. Inne wartości graniczne przewidziane są dla budynków jednorodzinnych, wielorodzinnych, tak zwanych budynków zamieszkania zbiorowego i lokali użytkowych. Dla domków jednorodzinnych współczynnik Ep w 2014 roku nie mógł przekroczyć 120, w 2017 roku będzie to 95, a w 2021 roku 70.

Jaki wpływ zmiany w prawie budowlanym będą miały na nowo powstające budynki?

Nowe przepisy prawa budowlanego warto znać. Możemy dzięki temu nadzorować działania firmy wykonującej usługi budowlane. Dzięki znajomości przepisów będziemy w stanie kontrolować działania ekipy, nie dajmy naciągnąć się na niepotrzebne koszty i dopilnujmy, aby budynek spełniał wszystkie niezbędne warunki aby uzyskać świadectwo energetyczne.

Wchodząca w życie w styczniu 2017 roku nowelizacja wpłynie niestety na koszt budowy i usług budowlanych. Inwestor na własną rękę powinien poszukać wydajnych i nowoczesnych rozwiązań dla systemów grzewczych, a także dla wentylacji. Popularność zyskują takie rozwiązania jak pompy ciepła, kolektory słoneczne czy kotły na biomasę. Kupując drzwi i okna większą uwagę powinniśmy zwrócić na współczynnik przenikania ciepła U. Kolejnym czynnikiem mającym wpływ na obniżenie Ep jest dobra termoizolacja ścian budynku. Znajomość rynku i najnowszych technologii pomoże sprostać wyśrubowanym wymaganiom prawa budowlanego i uzyskać niski współczynnik Ep w nowo powstającym bądź modernizowanym budynku. Zmniejszenie zapotrzebowania energetycznego budynków ma jednak i swoje jasne strony. Co prawda więcej wydamy na szeroko pojęte materiały i usługi budowlane, w ogólnym rozrachunku użytkowanie budynków będzie znacznie tańsze.

Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej o przeglądach budowlanych, zapraszamy do naszego drugiego posta, w którym wyjaśniamy zagadnienie przeglądów technicznych domów jednorodzinnych.