Regionalna współpraca państw bałtyckich i V4 może odegrać znaczącą rolę w kształtowaniu europejskiego sektora energii

Podczas XXVI Forum Ekonomicznego w Krynicy 7 września 2016 r. minister Krzysztof Tchórzewski wziął udział w zorganizowanym przez ME w ramach polskiej prezydencji w Grupie Wyszehradzkiej panelu pt. „Nowa architektura rynku energii elektrycznej”. W dyskusji uczestniczyli ministrowie energii Litwy, Słowacji, Czech i Węgier.
Więcej informacji