Raport: Rozwój morskiej energetyki wiatrowej w Polsce

Najnowszy raport McKinsey & Company „Rozwój morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. Perspektywy i ocena wpływu na lokalną gospodarkę” przedstawia możliwości rozwoju tej technologii w Polsce. Ocenia również, jaki wpływ może mieć ona na gospodarkę.
Więcej informacji