Polski przemysł dla elektrowni jądrowej

Polskie firmy już dysponują potencjałem, który może być skutecznie zaadoptowany do rozpoczęcia kooperacji ze światowym przemysłem jądrowym. Na 30 stycznia 2017 r. zaplanowana została konferencja która będzie początkiem debaty jak maksymalnie wykorzystać szanse, które stwarza realizacja Programu polskiej energetyki jądrowej.
Więcej informacji