Nowelizacja ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców

1 stycznia 2017 roku weszła w życie ustawa z dnia 2 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz niektórych innych ustaw.
Więcej informacji