Ma powstać Fundusz Niskoemisyjnego Transportu

15 września 2016 r. do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych został skierowany Projekt ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. Projekt powołuje Fundusz Niskoemisyjnego Transportu, którego celem jest wspieranie rozbudowy infrastruktury paliw alternatywnych oraz tworzenie rynku pojazdów na te paliwa. Do paliw alternatywnych zalicza się m.in. biopaliwa, energię elektryczną i gaz ziemny.
Więcej informacji