IEO przygotował ujednolicony tekst ustawy o OZE

Instytut Energetyki Odnawialnej opracował ujednolicony tekst ustawy o odnawialnych źródłach energii uwzględniający nowelizacje z 29 grudnia 2015 r. oraz z 22 czerwca 2016 r.
Więcej informacji