Jak często trzeba sprawdzać stan techniczny budynku?

Stan techniczny budynku musi pozwalać na jego bezpieczne użytkowanie. Dlatego regularnie należy przeprowadzać przegląd budowlano-instalacyjny budynku. Co się sprawdza? Kto może dokonać kontroli technicznej? Okazuje się, że właściciel budynku ma obowiązek zapewnienia jego bezpiecznego użytkowania w czasie takich zjawisk pogodowych jak wyładowania atmosferyczne, intensywne opady, silne wiatry, osuwiska, wstrząsy sejsmiczne, zjawiska lodowe, pożary, powodzie, które […]

Czytaj więcej